شهر ما خانه ما شعاری که باید فرهنگ سازی شود

شهر ما خانه ما شعاری و ضرب المثلی است که از کودکی بارها شنیده ایم. با پیشرفت علم و رشد جمعیت، فرهنگ شهر نشینی نیز در بین افراد جامعه نهادینه شده و به صورت نوعی قانون نانوشته در آمده است.

در طول زمان و مدرن شدن شهرها و روستاها ضرورت استفاده از تجهیزات مبلمان شهری و تجهیز شدن شهرها به امکانات و تجهیزاتی که بستر را برای رفاه بیشتر عمومی شود امری اجتناب ناپذیر شده است.

تا مین روشنایی معابر، تجهیز خیابانها به امکاناتی نظیر مخازن زباله مکانیزه، تامین تجهیزات پارکی نظیر نیمکت پارکی، مخزن زباله پارکی، وسایل بازی فلزی و پلی اتیلن، نصب ست های ورزشی فضای باز، فوتبال دستی و میز پینگ پنگ فضای باز گوشه ای از تجهیزات مبلمان شهری است که شهرها را مزین و مجهز نموده اند.

تولید و نصب این تجهیزات نیاز به برنامه ریزی، زمان، صرف انرژی و منابع مالی وسیعی است که رقم قابل توجهی را رقم می زند. لذا حفظ و حراست از این منابع امری الزامی، انسانی و فرهنگی است که همه افراد یک شهر باید در اجرای آن همت گماشته و پیش قدم شوند.

تجهیزات مبلمان شهری چون در هوای آزاد و فضای باز قرار دارند، همواره در معرض تابش خورشید، باد، باران و گرد خاک قرار دارند. بنابر این نظافت و شستشوی مبلمان شهری مانند شستشوی مبلمان منزل امری قابل توجه است.

تفاوتی که در این زمینه وجود دارد این است که تجهیزات شهری قابل شستشو هستند و آب زیانی به آنها وارد نمی کنند ولی در شستشوی مبلمان منزل از روشی به نام مبل شویی یا خشک شویی مبل استفاده می شود. در این روش مبلمان منزل به وسیله دستگاه های مجهز شسته شده و در نهایت به وسیله یک دستگاه وکیوم کف و آب آلوده از درون بافت مبل مکیده می شود.

فارغ از این تفاوت ها مسئله مهم این است که همانطور که از مبلمان منزل با دقت و وسواس استفاده می شود، از تجهیزات مبلمان شهری هم، هم در جهت استفاده و هم در جهت نظافت به همان صورت دلسوزی کرد و درست استفاده کرد تا شهری زیبا تر و مدرن تر برای نسل های آینده باقی بماند.