برج نور

برج نور

سازه های نوری

تجهیزات روشنایی در تهران

برج نور پرژکتور گازی

برج روشنایی پرژکتور گازی

پرژکتور روشنایی محوطه

مشخصات فنی پروژکتور ال ای دی

مشخصات فنی پرژکتور LED

پرژکتور بخار سدیم ضد انفجار

برج نور با نورافکن گازی

 دکل روشنایی با پروژکتور  گازی

برج نور با پروژکتور  گازی

دکل روشنایی با  نورافکن گازی

 برج نور 16 متری با پرژکتور بخار سدیم

انواع برج نور 12متری با پرژکتور بخار سدیم