وبلاگ

وبلاگ شرکت تام تال محلی است که جهت تعامل بیشتر با مراجعین محترم ساخته شده است . دراین مکان علاوه بر انتشار پستها ، مقالات مرتبط با صنعت مبلمان شهری و تجهیزات روشنایی و تزئینات الکترونیکی شهری قرار می دهیم تا علاوه بر افزایش دانش عمومی نسبت به این صنعت در صورتی که قصد خرید مجموعه ای را دارند با دید باز اقدام به خرید فرمایند .